Dumo Sound, gevestigd aan Molenweg 33 7213 XB Gorssel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Juliette Dumor├ę
Molenweg 33
7213 XB Gorssel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 - 2411 9487

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dumo Sound verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het is niet onze bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming van de ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verzamelen geen gegevens over politieke voorkeur, geloofsovertuiging, medische informatie of andere gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Noodzaak & wettelijke verplichting

Een groot gedeelte van de persoonsgegevens die wij verzamelen doen we omdat die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren. Deze moeten we ook hebben om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, met name onder de belastingwet. Het gaat hierbij om:

 • Voor- en achternaam (we moeten weten met wie we zaken doen)
 • Geslacht (we spreken je graag correct aan)
 • Adres (we moeten weten waar jouw bedrijf gevestigd is)
 • Telefoonnummer (we willen je graag kunnen bellen als we vragen hebben of we je dringend moeten spreken)
 • E-mailadres (we willen via mail contact met je houden over onze dienstverlening)

Toestemming

Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens omdat we graag nieuwsbrieven willen sturen. Dit doen we alleen als jij ons hiervoor toestemming geeft. Wij verzamelen hierbij:

 • E-mail adres (anders kunnen we geen mail sturen)
 • Eventueel je voor-en achternaam, maar alleen als je die zelf invult (dit gebruiken we om de nieuwsbrief te personaliseren)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, of dan de wettelijke bewaartermijn. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

NAW gegevens > 7 jaar na einde klant relatie > Dit is de wettelijke bewaartermijn  voor de administratie
Telefoonnummer > 7 jaar na einde klant relatie > Dit is de wettelijke bewaartermijn  voor de administratie
E-mailadres dat geven is binnen de klantrelatie > 7 jaar na einde klant relatie > dis is de wettelijke betaaltermijn voor de administratie.
E-mailadres dat gegeven is voor verzending van de nieuwsbrief > Tot de toestemming wordt ingetrokken. 

Geautomatiseerde besluitvorming

We nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dumo Sound) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Natuurlijk verkopen wij jouw gegevens niet aan derden en zullen we die uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (boekhouder, CRMsysteem, webbeheerder, nieuwsbriefdienst etc.), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dumo Sound blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij maken gebruik van ********* voor het verzenden van onze e-mails. Beide bedrijven zijn niet gevestigd binnen de EU. Zij voeldoen wel aan het EU-US Privacy Shield (een lijst met alle deelnemers kan je hier vinden https://www.privacyshield.gov/participant_search)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DumoSound gebruikt alleen technische, functionele cookies en geanonimiseerde analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dumo Sound en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Verzoek indienen

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klacht melden

Mocht je een klacht hebben over hoe wij met jouw gegevens om gaan, dan kan je die indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dumo sound neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk hierbij aan beveiliging met een wachtwoord, versleutelde verzending, virusscanners en firewalls. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © 2024 DumoSound | Webontwikkeling logo walraven webwerkWalraven WebWerk

Top